Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników, np. zapamiętywania Państwa preferencji, umożliwiania automatycznego logowania czy zapamiętania zawartości Państwa koszyka.
Na naszej stronie pliki cookies nie będą służyć do badania zachowania użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu (Państwa przeglądarce) można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

close

Kategorie

Marki

Regulamin sklepu internetowego ROHHO


I. Postanowienia ogólne:

 

 1. Przyjmuje się, że osoba korzystająca ze sklepu internetowego ROHHO zapoznała się z niniejszym regulaminem i zaakceptowała go.

 2. Regulamin sklepu internetowego ROHHO (dalej zwany Regulaminem) określa w szczególności podstawowe mechanizmy działania sklepu internetowego ROHHO (dalej zwanego Sklepem), proces zawierania umowy sprzedaży i jej realizacji oraz związane z tym prawa i obowiązki. Regulamin stanowi jedynie dopełnienie prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 3. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.rohho.pl jest:

ROHHO Dariusz Czerech

Zastocze 100, 19-111 Zastocze

NIP: 5461211861

REGON: 051740295

− dalej zwany Sprzedawcą.

 1. Klientem jest każda osoba, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonująca zamówienia.

 2. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Sprzedawane towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług oraz inne obciążenia, np. cło). Klient może, za pomocą przycisku znajdującego się w nagłówku strony internetowej, wybrać, aby ceny były wyrażone w innej walucie −z zaznaczeniem, że ma to charakter wyłącznie orientacyjny, gdyż świadczenie z ewentualnej umowy sprzedaży będzie wyrażone w polskich złotych.

 5. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „Przelicz" lub „Zapłać“. Ostateczna cena uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane wskutek wykorzystania kodów rabatowych.

 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentacja towaru (w szczególności jego zdjęcia i opis) wiernie odzwierciedlała rzeczywistość oraz aby dostarczyć Klientowi niezbędnych informacji, w szczególności o właściwościach towaru, jego wymiarach oraz materiale, z którego jest wykonany.

 7. Informacje o dostępnych w sklepie towarach, w tym ceny, opisy, właściwości, materiały, z których są wykonane, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 

II. Zawieranie umowy sprzedaży.

 

 1. Sklep internetowy ROHHO umożliwia zakup towarów za pomocą Internetu na odległość.

 2. Zakupu można dokonać po osobistej rejestracji w Sklepie lub jako gość. Rejestracji można dokonać po uruchomieniu odnośnika „Zarejestruj się“ znajdującego się w nagłówku strony internetowej oraz wypełnieniu formularza, w tym podaniu bezpiecznego hasła. Osoba dokonująca rejestracji ma obowiązek podać swoje prawdziwe i aktualne dane teleadresowe −uchybienie temu obowiązkowi może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania z serwisu.

 3. Konto może zarejestrować wyłącznie jedna osoba. Niedopuszczalne jest udostępnienie konta innej osobie.

 4. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.

 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań zapobiegających pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 6. Możliwa jest aktualizacja danych podanych przy rejestracji. Następuje to poprzez zmianę wpisów w swoim koncie.

 1. Złożenie zamówienia następuje z wykorzystaniem zarejestrowanego konta, po zalogowaniu się do Sklepu, bądź jako gość. Przyjmuje się, że dostęp do zarejestrowanego konta ma wyłącznie osoba składająca zamówienie, toteż dane osoby składającej zamówienie pobierane będą z konta użytego do złożenia zamówienia. Możliwe jest podanie innego adresu dostawy, niż adres przypisany do zarejestrowanego konta.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą oraz osobą składającą zamówienie, z uwzględnieniem poprzedniego punktu.

 3. Przekazanie informacji o istotnych postanowieniach umowy (w szczególności o przedmiocie umowy oraz cenie) następuje poprzez przekazanie Klientowi dowodu zakupu wraz z dostawą produktów.

 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów dostępnych w Sklepie, w tym np. ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości, poprzez uruchomienie odnośnika „Dodaj do koszyka“ dostępnego na stronie każdego z towarów. Tak wybrane towary umieszczane są w wirtualnym „Koszyku“ (tj. na stronie z wykazem wybranych towarów), skąd można dokonać złożenia zamówienia.

 5. Do momentu uruchomienia odnośnika „Złóż zamówienie“, możliwa jest zmiana wyboru towarów dodanych do „Koszyka“.

 6. Osoba składająca zamówienie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail. Po doręczeniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.

 7. Osoba składająca zamówienie może zmienić swoje zamówienie do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia określonego w poprzednim punkcie. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w wyjątkowych przypadkach (np. gdy nie została zapłacona cena za zamówiony towar lub podano błędne dane teleadresowe).

 

 

III. Dostawa, odbiór, zapłata:

 

 1. Produkty są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., GLS Poland Sp. z o. o., DHL Express (Poland) Sp. z o. o. lub UPS Polska Sp. z o.o. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

 2. Możliwy jest również bezpłatny odbiór osobisty pod adresem zamieszkania Sprzedawcy lub w innym umówionym miejscu.

 3. Całkowity termin realizacji zamówienia (od momentu doręczenia potwierdzenia określonego w punkcie II.12. do momentu przygotowania i ewentualnego wysłania przesyłki) nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy środków pieniężnych stanowiących równowartość ceny zamówionych towarów (w tym ceny dostawy) −jeśli jako formę płatności wybrano przedpłatę na rachunek bankowy. Termin zapłaty za zamówienie wynosi 7 dni od jego złożenia.

 5. Zamówienia przekraczające określoną wartość są dostarczane na koszt Sprzedawcy. Informacja o aktualnie obowiązującej kwocie zawsze umieszczona jest na stronie głównej Sklepu oraz w „Koszyku”. W przypadku niższej wartości zamówienia, ewentualne koszty dostawy zakupionych towarów ponosi osoba składająca zamówienie, o czym zostaje ona poinformowana przed złożeniem każdego zamówienia. Osoba składająca zamówienie samodzielnie dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród sposobów wskazanych przez Sprzedawcę.

 6. Podczas odbioru przesyłki należy dokładnie sprawdzić, w obecności osoby wydającej przesyłkę, kompletność zawartości przesyłki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru.

 7. Klient płaci cenę za zamówione produkty zgodnie ze sposobem wybranym samodzielnie spośród niżej podanych sposobów:

a) przedpłata na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu określonym w punkcie II.12.;

b) przedpłata za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

b) płatność „za pobraniem“ - wręczenie gotówki pośrednikowi dostarczającemu przesyłkę, przy jej odbiorze;

c) gotówką przy odbiorze osobistym.

 

 

IV. Gwarancja, reklamacje, zwroty:

 

 1. Klient-konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy - na zasadach określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.)

 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem otrzymanego uprzednio dowodu zakupu. Zwrot towarów następuje na koszt Sprzedawcy. Zwrot kosztów przesyłki następuje w postaci wydania kuponu rabatowego na kwotę kosztu przesyłki, przy czym Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu przesyłki.

 3. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany, ani w żaden sposób nie został uszkodzony. Zwracany towar musi posiadać wszelkie metki, jakie posiadał w momencie jego wydania oraz oryginalne opakowanie.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (w przypadku płatności „za pobraniem“ lub przy odbiorze osobistym), lub z którego dokonano przedpłaty ceny za towar.

 5. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), każda rzecz sprzedana osobie fizycznej może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową (na koszt Klienta) poprzez odesłanie towaru wraz z pismem reklamacyjnym i dowodem zakupu, na adres Sprzedawcy. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep reklamowanej rzeczy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wyda Klientowi produkt zgodny z umową w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

 7. Klient traci uprawnienia związane z niezgodnością towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia takiej niezgodności nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

 

 

V. Postanowienia końcowe:

 

 1. Regulamin jest częścią zawieranej umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w dowolnym momencie poprzez uruchomienie odnośnika „Regulamin” umieszczonego w stopce strony internetowej, a także poprzez pobranie Regulaminu w formacie PDF na wybrany przez siebie nośnik.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu.

 5. Niestosowanie się do Regulaminu może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania ze Sklepu. Osoba, którą pozbawiono takiego prawa, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 16 lipca 2012 roku.